Els nostres serveis

977 59 05 65

687 04 14 75

Permís de conduir

Realitzem la valoració de l' aptitut psicofísica per a l'

- Obtenció

- Renovació

- Canje

- Recuperació per punts

del seu carnet de conduir.

Li entreguem al moment un provisional amb el que pot conduir durant tres mesos.

En el cas de renovació del permís no será necessari anar  a Trànsit, noslatres realitzem tots els tràmits de forma telemàtica des del nostre centre.

Canje:

Ha de portar Pasaport o NIE en vigor  i el seu permís de conduir que dessitgi renovar.

Posteriorment​,  haurà d'anar al Departament de Tràfic amb l'informe que li lliurem nosaltres per a finalitzar el tràmit.

No és necessari portar fotografes,  les fem al nostre centre al mateix moment totalment gratuïtes.

Busseig esportiu
​Al nostre Centre Mèdic i Psicotècnic Forum oferim el servei de revisió mèdica i psicològica per al busseig esportiu. 
El nostre metge está especialitzat en medicina subaquàtica hiperbàrica tal i com requereix l' Ordre del catorze d' octubre de 1997 del Ministeri de Fomento.
S'ha de realitzar cada dos anys per un metge especialista.
Omplim el certificat mèdic oficial i l'entreguem al moment.
Embarcacions d'esbarjo

Realitzem la revisió mèdica i psicològica per a  valorar si la aptitut psicofísica del client és favorable per a la conducció de iots, embarcacions d'esbarjo, etc.

Aquesta avaluació mèdica consta d’una prova diferent a la resta: avaluació visual - proba dels colors (descartar el daltonisme)

Els certificats mèdics que realitzem són per a patrón de barco, de iot, PER, PNB...

Únicament ha de portar el DNI, Pasaporte o NIE en vigor i el carnet que se desitgi renovar.

 
 
 
Oposicions
El nostre Centre Mèdic i Psicotècnic Forum està habilitat per a realitzar tot tipus de certificats mèdics requerits per a presentar-se a una oposició com per exemple per a la policia local, guardia civil, mossos d'esquadra, bombers, etc.
Serà necessari que presenti al nostre centre:
  • el document que li acrediti la seva identitat (DNI, Pasaporte, NIE en vigor).
  • Certificat mèdic oficial (groc, pot trobar-lo a qualsevol estanc).
  • El text EXACTE requerit a l' oposició que es vol  presentar.
Animals perillosos
Totes aquelles persones que vulguin tenir un gos catalogat com potencialment perillós  hauràn d'obtenir una llicència obligatòria.
Per a ella, és necessari prèviament realitzar una valoració mèdica i psicològica i presentar aquest certificat mèdic a l' Ajuntament de la ciutat de residència.
Els requisits principals per a obtenir l'esmentada llicència són: ser major d' edat, no tenir antecedentes penals, disposar del certificat mèdic i d' una  assegurança de responsabilitat civil.
Certificat mèdic oficial
Estem autoritzats per a  realitzar uns altres tipus de certificats mèdics que poguin solicitar-li com per exemple per a guàrdia de seguretat, per a matrimoni,  etc.
 
 
 
Operador de Grues
Per a obtenir el permís o renovar el carnet d'operador de grues s'ha de superar una avaluació mèdica i psicològica on s'avaluan habilitats com l' agudesa visual i auditiva, la coordinació visomanual, el control de l'equilibri i una sèrie de proves.
 
Al nostre Centre Mèdic i Psicotècnic Forum pot obtenir aquest certificat.
Ha de presentar el DNI o paspasort, i la llicència antiga en el cas de renovació.
Llicència d' armes
Si desitja obtenir o renovar la Llicència d' Armes, estarem encantats de realitzar l'examen mèdic i psicotècnic per a avaluar si presenta l' aptitud psicofísica requerida.
Haurà de portar una foto de carnet , el DNI, Pasaporte o NIE en vigor i el carnet que desitja renovar.